Bro nào biết phần mềm thì share giúp tượng tự MyLanViewer Network/IP Scanner trên WIndows không nhỉ?