<div class="bbCodeBlock bbCodeQuote" data-author="C0ld8x">
<aside>

<div class="attribution type">C0ld8x đã nói:

&uarr;

</div>

<blockquote class="quoteContainer"><div class="quote">Hiện tại không còn key bản quyền, nhưng có cách chặn file host để dùng gần như bản quyền các bạn hãy theo dõi đến cuối bài. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN KHÔNG ĐỂ LẠI MAIL CŨNG NHƯ XIN KEY

iSkysoft iMedia Converter Deluxe for Mac là phần mềm tập hợp tất cả các sản phẩm của iSkysoft, một hãng được cho là cung cấp các ứng dụng quản lý Media, chuyển đổi định dạng file, sao chép, tạo đĩa DVD mạnh mẽ nhất cho Mac hiện nayCác tính năng chính Skysoft iMedia Converter Deluxe for Mac :<ol>
</ol></div>[/INDENT]</aside></div>