như tiêu đề thì e đang cần cái app này, mà kiếm mãi k thấy app thuốc nào cả. Bác nào có cho e xin nha [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]