Tình hình là em cần cài gấp adobe acrobat XI để phục vụ công việc anh em ai có bản cài + key cho mình xin.

Thanks mọi người!