em nhận dữ liệu từ một máy khác qua bluetooth nhưng em ko biết kh nhận xong nó nằm ở ổ đĩa nào nhờ các bác chĩ dùm