Các bác cho em hỏi chương trình nào để đọc file Auto cad trên Mac OS. Em search quá trời mà không cái nào thích hợp với 10.10.Em cảm ơn!