Mình có down về ứng dụng iSkysoft Video Editor 4.1.1,nhưng không có thuốc,ai có thuốc của ứng dụng này cho mình xin với.Hoặc là với ứng dụng iSkysoft Video Editor mà phiên bản thấp hơn cũng được nhưng có thuốc thì cho mình xinh đường link download và thuốc.Chân thành cám ơn nhiều lắm.