em mới down bản 10.6.3 về nhưng làm đúng theo hướng dẫn để cho bộ cài mac os vào úsb để chạy lại hđh

nhưng ko thể nào tìm được file InstallESD.DMG để chuyển

bác nào hảo tâm có cho em xin với, e cảm ơn