Movist là một phần mềm xem phim đa định dạng cho Mac, hỗ trợ tất cả định dạng video hiện nay từ SD cho đến Ultra HD.  • Updated: Dec 31, 2014
  • Version: 1.3.15
  • Size: 11.4 MB
  • Languages: English, Arabic, Chinese, French, Hungarian, Korean, Portuguese, Russian, Ukrainian
  • Seller: Movistdownload full