Mình đang dùng Mac Air MD760. Lúc đầu thì vẫn đọc manga trên các web bình thường. Nhưng gần đây mình vào đọc thì load ảnh bị lỗi k thể xem được. Ai cho mình biết đây là lỗi j và khắc phục thế nào? Mình cám ơn rất nhiều...