CÁc cụ cho em hỏi chút! sao e vào itunes download phần mềm free kiểu như mp3 zing, facebook, nhưng sau khi down về không cài đặt được và cũng không tìm thấy chỗ nào để cài đặt!

Em dùng mac air ợ! Lúc download chẳng thấy hiện icon app for mac, chỉ thấy có của iphone và ipad [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]