Các cụ chuyên nghiệp giúp em cái.Tình hình là em có app đã submit, và trạng thái đã chuyển sang Ready to Sale; tuy nhiên tìm trên appstore thì không thấy đâu cả, tài khoản em trước để US, sau đó có chuyển sang Việt Nam nhưng khi vào cả 2 store thì tìm mãi không thấy app của mình đâu.

Có cụ nào biết chỉ giáo mình với, thanks các cụ nhiều.