Update mới nhất: Parallels Desktop 10 for Mac build 10.1.3 (28868) 30/01/2015

Ngày phát hành : 01/2015

Build : 10.1.3 (28868)

Nhà phát triển : Parallels Holdings Ltd

Nền tảng : Apple Mac with 64-bit Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7, Xeon System

Yêu cầu hệ thống : OS X: 10.7.6+ / 10.8.5+ / 10.9.4+ / 10.10+

Ngôn ngữ: English + Russian

Link download 10.1.2-28859: tại đây

link (bỏ khoảng cách đi nhé) http:// adf. ly/8596441/parallels-1013Cài đặt và acctive

Phiên bản mới nhất của Parallels Desktop 10.

Nếu bạn đã đang chạy được các phiên bản trước của Parallels (Build 10.1.2-28859 hoặc thấp hơn) phiên bản này có thể được cài đặt và sử dụng bình thường, ko cần acctive lại.

Nếu bạn cài đặt mới, thì ngắt kết nối từ Internet và cài đặt ứng dụng.

Sau khi cài song ko được ở phần mềm lên ngay mà phải chỉnh sửa file host trước rồi mới được khởi chạy phần mềm. Nhấn tổ hợp Command+shift+G và gõ /etc kế tiếp mở file host thêm vào đoạn mã bên dưới:Mã:
127.0.0.1 registration.parallels.com
127.0.0.1 webservices.pdfm10.parallels.com
127.0.0.1 vl.pdfm10.parallels.com
127.0.0.1 account. parallels.com
127.0.0.1 blist.parallels.com
127.0.0.1 blist.pdfm10.parallels.com
127.0.0.1 update.parallels.com
127.0.0.1 gp1.wpc.v2cdn. net
127.0.0.1 report.parallels.com
127.0.0.1 01-274b-0023.cdx.cedexis.net
127.0.0.1 c1016.glblcdn.net
127.0.0.1 wpc.051c. edgecastcdn.net
Hoặc dùng Little Snitch để block mọi kế nối tới Parallels trước khi chạy file Install là được. Sau khi cài được dùng full tính năng không phải active.