mình cần key hoặc Soft đã active cho Soft Bluephone Elite. Bạn nào có, xin chia sẻ cho mình!

xin cảm ơn các bạn