Mọi người cho mình xin hỏi.

- Minh làm số liệu trên 1 file excel rồi paste link sang word bảng số liệu. Nhưng minh tìm không ra các update link dữ liệu ra sao khi minh thay đổi số liệu trên excel, bạn nào biết giúp minh vơi!!!

( Chú ý minh dùng Word 2011 của macbook nhé nên minh chưa hiểu cách làm)