Hồi mình download 1 site về để coi offline dùng webzip trên win. giờ muốn hỏi có anh em nào biết trên Mac có phần mềm nào tương tự vậy không. có thể dowload (html,js,css,image,...) của 1 page nào đó về.