Hi,Mình có 1 file Mdx format để học phát âm trên Windows OS, thử để chạy nó trên Mac, tìm được phần mềm DAEMON này khá hay, nay chia sẻ với ACE. Chạy tốt trên 10.9 dù nó có cả file *.exe [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
DAEMON Tools for Mac là một chương trình đĩa ảo CD/DVD/HDD để tạo ISO, MDX, MDS/MDF

Tính năng:

Còn nhiều tính năng khác xem tại: http://www.daemon-tools.cc/products/dtMacLite#features


Source: http://osxapps.id1945.com/daemon-tools-for-mac/ or http://osxapps.id1945.com/?p=1604