Mac của mình không hiểu sao không thể mở App iMovie để sử dụng.

Chỉ loading vào theatre, sau đó báo lỗi

Mình đã xóa app, sau đó cài đặt lại, vẫn gặp tình trạng này. Mac của mình hiện đang ở phiên bản yosemite 10.10.3.

Rất mong mọi người cứu [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]