em có bộ phim 3D *** định xem thử trên mac os như thế nào? e có dùng 2 phần mềm là Bru-lay Plaer và Movist nhưng k biết vào chỗ nào để chuyển sang dạng 3D ai sài rồi chỉ em với.

em cảm ơn ạ. file fim của e đuôi ISO cơ [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]