xin các anh chỉ tư vấn dùm e ,lúc trước mới mua máy về macbook ỉa 2014 hình ảnh để trong iphoto xem được ảnh giờ nâng cấp lên 10.10.3 .giò vào xem ghi la ko đươc hổ trợ .xin các anh chị tư vấn dùm vì nhiều hinh ảnh quan trọng