Như tiêu đề, em đã cài cắm các kiểu ,xong sửa file host rồi mà bộ cs vẫn báo key sai . Bác nào có thuốc vứt em với. Link trên này die sạch rồi