Do máy macbook bị lỗi ổ cúng nên phải cài lại tù đầu, mà máy ưwindows k thể tải về đc bản mac Os 10.10.3 nên nhờ a c e nào có link, iso file để ghi ra dvd 9 hoặc cách làm usb tù máy ưindows thì chỉ giúp

Xin cảm on ace