e gà mờ, đang cần tìm hiểu cách để cài đặt lại hệ điều hành cho mac, mong các bác giúp đỡ e