Bà con cô bác em hỏi. Ai có Vray Maya cho Mac không cho em xin với. Maya 2013-14-15 gì cũng được. Cảm ơn nhiều.