tình hình là mình có cài unrarx , nhưng chỉ giải nén được file k có mật khẩu, có mật khẩu chỉ toàn báo lỗi thôi.

tìm cả buổi trời có fan mềm winrar mà cài k có được,

ai biết phần mềm nào giải nén tốt trên macbook k ? giúp với