Quy trình báo cáo thuế hàng tháng là một phần quan trọng của hoạt động kế toán và tài chính trong doanh nghiệp. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quan về các thủ tục báo cáo thuế hàng tháng:
1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT):
 • Lập Bảng Kê VAT: Tổng hợp các hóa đơn VAT đã nhận và đã phát sinh trong tháng.
 • Tính Toán Thuế VAT: Áp dụng mức thuế VAT vào giá trị gia tăng, tính toán số thuế phải nộp.
 • Báo Cáo Thuế VAT: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai thuế VAT theo quy định và nộp thuế đúng hạn. Xem thêm dịch vụ kế toán tại https://timsen.vn/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi/

[center][/center/
2. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (CIT):
 • Lập Bảng Cân Đối Thu Nhập: Tổng hợp các thu nhập và chi phí để tính toán thu nhập chịu thuế.
 • Tính Thuế Thu Nhập: Áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp vào số thu nhập chịu thuế.
 • Báo Cáo Thuế CIT: Điền thông tin vào mẫu tờ khai thuế CIT và nộp đúng hạn. Xem thêm mở công ty tnhh 1 thành viên

3. Thuế Thu Nhập Cá Nhân:
 • Lập Bảng Cân Đối Thu Nhập Cá Nhân: Tổng hợp thu nhập và các khoản giảm trừ cá nhân để tính toán thu nhập chịu thuế.
 • Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân vào số thu nhập chịu thuế.
 • Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Điền thông tin vào mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp đúng hạn.

4. Thuế Thu Nhập Tiền Thưởng (BPT):
 • Lập Bảng Cân Đối Thu Nhập Tiền Thưởng: Tổng hợp thu nhập từ các hoạt động tài chính và đầu tư để tính toán thu nhập chịu thuế.
 • Tính Thuế BPT: Áp dụng mức thuế BPT vào số thu nhập chịu thuế.
 • Báo Cáo Thuế BPT: Điền thông tin vào mẫu tờ khai thuế BPT và nộp đúng hạn.

5. Thuế Quảng Cáo (CT):
 • Lập Bảng Cân Đối Chi Phí Quảng Cáo: Tổng hợp chi phí quảng cáo để tính toán số chi phí chịu thuế.
 • Tính Thuế CT: Áp dụng mức thuế quảng cáo vào số chi phí chịu thuế.
 • Báo Cáo Thuế CT: Điền thông tin vào mẫu tờ khai thuế CT và nộp đúng hạn.

6. Báo Cáo Tài Chính Liên Quan:
 • Bảng Kê Các Khoản Chi Phí Khác: Tổng hợp các khoản chi phí khác không thuế để bao gồm trong báo cáo tài chính.
 • Bảng Kê Các Khoản Thu Khác: Tổng hợp các khoản thu khác không chịu thuế để bao gồm trong báo cáo tài chính.

Lưu Ý Quan Trọng:
 • Tuân Thủ Luật Lệ: Luôn tuân thủ đúng các quy định và thời hạn nộp thuế theo luật lệ của quốc gia.
 • Duy Trì Hồ Sơ Đầy Đủ: Bảo quản tất cả các văn bản, hóa đơn và chứng từ liên quan để hỗ trợ quá trình kiểm toán và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.

Các thủ tục này có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định cụ thể của quốc gia và loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên tham khảo và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Nếu cần biết thêm thông tin và giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ TIM SEN để được tư vấn: https://timsen.vn/

CÔNG TY TNHH TIM SEN
Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec
7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
Bãi đậu xe: 3/1 Thành Thái, P.14, Quận 10, Tp.HCM
(028) 71 069 069 - Hotline: 0903 016 246