Visa 482 là một loại visa tạm trú cho lao động tay nghề muốn làm việc tại Úc trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 năm. Để xin visa này, đương đơn cần được một doanh nghiệp Úc bảo lãnh và ngành nghề của họ cần thuộc danh sách các ngành nghề thiếu hụt lao động tại Úc.
xem thêm tại: https://johnhu.com.vn/
Visa 482 được chia thành ba loại khác nhau: visa 482 ngắn hạn, visa 482 trung - dài hạn và visa 482 thỏa thuận lao động. Mỗi loại visa mang lại các quyền lợi khác nhau:
 1. Visa 482 ngắn hạn:

 • Thời hạn cư trú: Tối đa 2 năm.
 • Quyền lao động: Được làm việc cho doanh nghiệp bảo trợ.
 • Quyền giáo dục: Có thể học tập tại Úc, nhưng không được hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Úc.
 • Quyền du lịch: Tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa.
 • Quyền bảo lãnh người thân: Có thể bảo lãnh thân nhân thỏa mãn điều kiện để cùng sang Úc.
 • Không thể xin visa thường trú.
 • xem thêm tại: https://johnhu.com.vn/dinh-cu-uc-co-kho-khong/

 1. Visa 482 trung - dài hạn:

 • Thời hạn cư trú: Tối đa 4 năm.
 • Quyền lao động: Được làm việc cho doanh nghiệp bảo trợ.
 • Quyền giáo dục: Có thể học tập tại Úc, nhưng không được hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Úc.
 • Quyền du lịch: Tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa.
 • Quyền bảo lãnh người thân: Có thể bảo lãnh thân nhân thỏa mãn điều kiện để cùng sang Úc.
 • Sau khi giữ visa 482 trong 3 năm và thỏa mãn điều kiện, có thể xin visa 186 để định cư Úc theo diện tay nghề.

 1. Visa 482 thỏa thuận lao động:

 • Thời hạn cư trú: Tối đa 4 năm.
 • Quyền lao động: Được làm việc cho doanh nghiệp bảo trợ.
 • Quyền giáo dục: Có thể học tập tại Úc, nhưng không được hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Úc.
 • Quyền du lịch: Tự do xuất nhập cảnh Úc trong thời gian visa.
 • Quyền bảo lãnh người thân: Có thể bảo lãnh thân nhân thỏa mãn điều kiện để cùng sang Úc.
 • Có thể xin visa 186 để định cư Úc theo diện tay nghề khi thỏa mãn điều kiện.
 • xem thêm tại: https://johnhu.com.vn/visa-482/

Tóm lại, visa 482 là cơ hội tốt cho những người muốn làm việc tại Úc trong thời gian dài. Hy vọng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về visa 482. Nếu bạn cần thông tin thêm, hãy cho tôi biết.