Với giải pháp phần mềm tính giá thành sản xuất doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất Để tính giá thành sản xuất của mỗi doanh nghiệp rất khó khăn và nhiều công đoạn và đây là một thách thức lớn với phòng kế toán hay phòng kế hoạch của doanh nghiệp đó. Những doanh nghiệp có mô hình chuyên sản xuất với chế biến hoặc chế tạo sản phẩm hàng loạt và sản xuất theo đơn đặt hàng thường là những doanh nghiệp gặp phải khó khăn với việc tính giá thành bởi vì. Giá cả của các loại nguyên vật liệu và vật tư thường không được ổn định và luôn có sự biến động.

>>> Xem thêm : phần mềm bán hàng dms - quản lý sản xuất và phân phối tốt hơn với phần mềm DMS

Những thông tin cơ bản về nhân sự hoặc năng suất làm việc cùng công suất nhà máy chưa có sự kết nối thường xuyên và thường bị gián đoạn. Gánh nặng từ công ty khi phải có các cách sắp xếp và tính toán sao cho giá thành sản xuất phải ở mức hợp lý nhất để có thể cạnh tranh được trên thị trường đồng thời lợi nhuận đạt được vẫn phải ở mức cao.Phần mềm mang đến cho doanh nghiệp bạn các tính năng kết nối thông tin giữa các bộ phận kế hoạch hay triển khai sản xuất và hoạch định nhu cầu vật tư và quản lý kho đến các bộ phận kế toán và nhân sự...v.v.để tính giá thành sản xuất tự động một cách tối ưu nhất và nâng cao được hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn hàng thì việc sử dụng phần mềm với tính năng khai báo định mức nguyên vật liệu khiến cho việc sản xuất được nâng cao và tiến độ cũng được đẩy nhanh hơn. Khai báo định mức sản phẩm với phần mềm hỗ trợ cho việc khai báo từng loại đơn hàng và các sản phẩm và đặc biệt hơn nữa là hỗ trợ các bạn khai báo cho từng quá trình sản xuất.

Việc khai báo các định mức nguyên vật liệu bạn có thể làm với nhiều cấp và các nguyên vật liệu thay thế khác nhau. Các tỷ lệ hao hụt của nguyên vật liệu ở từng công đoạn được khai báo chi tiết.

Những đơn hàng hay các sản phẩm giống nhau thì việc khai báo sẽ đơn giản hơn khi chỉ cần sao chép định mức nguyên vật liệu. Các phân hệ chấm công cùng với bảng tính lương theo ngày hoặc sản phẩm và năng suất được kết nối dữ liệu trực tiếp với nhau để tính toán kỹ lưỡng nhất các chi phí dành cho nhân công. Các khoản khấu hao tài sản gồm những thiết bị máy móc và các chi phí khác được trích xuất rất cụ thể và khá là đầy đủ.

Doanh nghiệp sản xuất với giải pháp tối ưu phần mềm tính thành Hầu hết mỗi doanh nghiệp sản xuất đều có những khó khăn nhất định khi tính giá thành sản xuất. Đặc biệt đối với những doanh nghiệp chuyên sản xuất hay chết biến và chế tạo thường có các mô hình sản xuất hàng loạt hay đặt hàng khá nhiều.

>>> Xem thêm : phần mềm bán hàng dms - đừng hiểu sai điều này về quản lý kênh phân phối bằng phần mềm DMS