DỊCH VỤ đổi mới GIẤY PHÉP buôn bán
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường phát sinh điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh. Chúng tôi xin liệt kê chi tiết các thủ tục thay đổi giấy phép buôn bán để quý khách tiện tham khảo.


>>>xem thêm: báo giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi TÊN CÔNG TY
Trường hợp đổi mới tên công ty, doanh nghiệp cần xem xét các vấn đề sau:
Tra cứu tên dự kiến đổi mới để đảm bảo phù hợp với lý lẽ và không trùng với tên của các doanh nghiệp khác.
Sau khi được cấp giấy phép mới, doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu mới và báo cáo lên Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia về Doanh nghiệp.

Nộp công bố thay đổi thông tin hóa đơn tới cơ quan thuế. Trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì doanh nghiệp phải khắc con dấu tên mới để đóng kèm lên các hóa đơn tính từ ngày đổi mới tên công ty. Doanh nghiệp cũng có thể hủy hóa đơn cũ và in lại hóa đơn theo thông tin mới.

Liên hệ Ngân hàng nơi mở tài khoản giao dịch để cập nhật thông tin mới của Công ty.
Chỉ nên đổi mới thông tin như bảng hiệu công ty, namecard…. Khi đã được cấp tên mới, tránh trường hợp lãng phí không quan trọng.


Đổi mới nơi bán TRỤ SỞ
Khi đổi mới địa chỉ trụ sở công ty, có 2 trường hợp sau:
Đổi mới cơ sở công ty không thay đổi tổ chức quản lý thuế (thay đổi cửa hàng cùng quận, huyện, hoặc công ty thuộc Cục thuế cấp tỉnh quản lý)


Doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ đến Phòng Đăng Ký kinh doanh để xin cấp giấy phép mới.
Đổi mới cửa hàng công ty dẫn đến đổi mới cơ quan quản lý thuế (thay đổi cửa hàng khác quận, huyện, hoặc chuyển cơ sở sang tỉnh khác), doanh nghiệp cần chú ý thêm các vấn đề sau:


Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ chuyển cơ quan quản lý thuế trước khi nộp hồ sơ tại phòng đăng ký buôn bán. Hồ sơ chuyển thuế bao gồm mẫu 08-MST và các tờ khai thuế chốt số liệu hóa đơn tại thời điểm chuyển đi.
Một số tổ chức thuế yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ thuế, đóng các khoản nợ thuế tồn đọng trước khi chuyển đi.

Khắc con dấu mới và cập nhật mẫu dấu lên Cổng thông tin nước nhà.


Lưu ý chung:
Đối với hóa đơn VAT, nếu sử dụng tiếp phải nộp mẫu thay đổi thông tin hóa đơn nộp cho tổ chức thuế, đồng thời khắc con dấu cơ sở để đóng vào các hóa đơn xuất ra tính từ ngày đổi mới giấy phép kinh doanh. Nếu hủy hóa đơn doanh nghiệp in lại và phát hành hóa đơn theo thông tin mới.

Liên hệ ngân hàng nơi mở tài khoản công ty để cập nhật thông tin mới.
Treo bảng hiệu tại shop bán buôn mới theo nguyên tắc.


Thay đổi ​ THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Thủ tục này được hiểu dễ dàng là việc thành viên công ty định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo phép tắc của pháp luật và Điều lệ công ty, dẫn đến việc thay đổi danh sách thành viên công ty TNHH trên giấy phép bán buôn. (Công ty luật hà đô)xem xét chung:
Hồ sơ đổi mới thành viên phải có bản sao y chứng thực CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu của thành viên mới.
Cá nhân muốn chuyển nhượng phải chào bán cho các thành viên khác của công ty trong cùng điều kiện và theo tỷ trọng phần vốn góp. Nếu kể từ ngày chào bán 30 ngày mà không có ai mua hoặc không mua hết thì thành viên có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên.