Chuẩn bị một bản chi tiết kế hoạch của sự kiện là bước đầu tiên trong việc mang cho khách hàng và nhà cung cấp của bạn đa số thông tin về event bạn định tổ chức. Ngoài việc bạn phải xác định ngày tháng, địa điểm và loại hình sự kiện có một số điều chủ yếu khác mà bạn không thể bỏ qua điều này sẽ giúp 3 nhà cung cấp tiềm năng của bạn cung cấp sản phẩm kỹ lưỡng và đề xuất chính xác.

Dưới đây là 3 điều bạn cần lưu ý khi viết kế hoạch thực hiện cho event.

To chuc Tet trung thu cho thieu nhi

1. Chuẩn bị một bản thông tin về công ty và chi tiết sự kiện bạn thực hiện

Việc bạn phải chuẩn bị hồ sơ về công ty mình là điều vô cùng chủ yếu dù công ty của bạn lớn hay nhỏ. Có thể 3 thông tin ban đầu này cung cấp cho đối tác của bạn các ý tưởng rõ ràng về việc bạn có khả năng làm gì và cho phép họ đánh giá công việc của bạn, nếu họ tin rằng ccông ty của bạn perfect và pù hợp với sự kiện của họ, sự lựa chọn là hiển nhiên. Điều này cũng cho từng nhà cung cấp thêm một cái nhìn sâu sắc vào công ty và sự kiện của bạn, có thể giúp họ cung cấp và dự đoán 3 giải pháp cụ thể để phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.

Hãy đặt vị trí bản thân là nhà cung cấp bạn hãy thử đọc bản thông tin chi tiết event xem có thiếu xót hay là khoảng trống gì không. nếu bạn không thể phát hiện 5 gì mục đích của bạn cho sự kiện này không có cách nào một vài nhà cung cấp của bạn có thể chào giá chính xác chi nó. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ thông tin bạn đã có thể có lợi từ 4 nhà cung cấp của bạn từ khá nhiều năm trước.

tổ chức lễ khai trương

2. Quy định thời gian và ngân sách rõ ràng

Hãy chắc chắn rằng một số nhà cung cấp của bạn có đủ thời gian để đọc, đặt câu hỏi và trả lời chúng sẽ giúp bạn có được một số thông tin tốt nhất và chính xác nhất. Trong khi hiểu được quá trình này đôi khi có được vội vã, hãy cố gắng ghi nhớ rằng người nhận sẽ nên đủ thời gian để đọc, trả lời và thu thập thông tin từ tất cả đa số phòng ban của họ. Bạn muốn thời gian này và chú ý đến tóm tắt sự kiện của bạn, nguyên nhân vì vậy nếu có thể cung cấp càng không hề ít như bạn có thể trong khi vẫn giữ những thứ khác hoạt động.

Nói về ngân sách của bạn và hãy báo trước về những kỳ vọng của bạn xung quanh nó. 3 người nghĩ rằng bằng cách thức ẩn hoặc là không tiết lộ điều này rằng họ sẽ tiết kiệm tiền.