Chất thải nguy hại là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây gian nguy trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hiểm khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hiểm tới môi trường và sức khoẻ loài người.

Tính đến tháng 12 năm 2006, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14.318 cở sở cung cấp công nghiệp, nhưng hiện tại chỉ có 122 cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô doanh nghiệp, còn lại là các cơ sở nhỏ, quy mô hoạt động ở mức gia đình. Các cơ sở cung ứng có quy mô công ty phân bố căn bản trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Mê Linh, huyện Bình Xuyên và tập trung vào 8 nhóm ngành chính sau: cơ khí, lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử; cung ứng vật liệu thành lập; dệt may, da giày; chế tạo nông sản thực phẩm; rượu bia và nước giải khát; dược phẩm và hoá chất sử dụng; khai thác tài nguyên; và các nhóm ngành khác như ngành chế tạo giấy, nhựa, cao su, pin, đồ gỗ gia dụng... Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcmVới đặc trưng riêng lẻ của mỗi nhóm ngành, mức độ phát thải các chất thải (lượng chất thải, khối lượng…) của mỗi nhóm ngành rất khác biệt. Theo số liệu tổng hợp vào tháng 5 năm 2007, chỉ có 52 trong tổng số 122 cơ sở cung ứng công nghiệp có quy mô nhà phân phối gửi “lên tiếng thống kê về khối lượng, tình hình thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hiểm” về Sở khoáng sản và Môi trường (chiếm 42,6% tổng số cửa hàng), với tổng lượng chất thải rắn chế tạo là 718.430 kg/tháng và 240 m3/tháng, 2.000 vỏ thùng/tháng (loại thùng phi chứa nguyên liệu loại 60 lít, 200 lít); tương đương 752 tấn/tháng. Lượng chất thải rắn cung cấp nguy nan khoảng 265.474 kg/tháng và 74 m3/tháng, 65 vỏ thùng/tháng (tương đương 299 tấn/tháng), gồm các loại chất thải rộng rãi tại các cơ sở như: dầu mỡ, dung môi, hoá chất thải, cặn dầu máy, cặn bùn, cặn sơn, cặn lắng có thể chứa kim loại nặng như Sắt, Man gan, Can xi…, vỏ thùng đựng sơn, giẻ lau dính dầu mỡ, mực in, cống phẩm giầy hỏng… Đây là một khối lượng chất thải nguy hiểm khá lớn, chiếm khoảng trên dưới 30% tổng lượng chất thải rắn chế tạo. Trong 8 nhóm ngành cung cấp công nghiệp, nhóm các ngành sản xuất khác phát sinh nhiều chất thải nguy hại nhất, trong đó cốt yếu là ngành phân phối đồ gỗ gia dụng với tổng khối lượng là 226.976 kg/tháng và 74 m3/tháng, 15 vỏ thùng/tháng; đứng thứ 2 là ngành cơ khí, lắp ráp ôtô, xe máy, điện tử với tổng khối lượng là 28.244 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Ngành chế tạo vật liệu xây dựng có chất thải khá lớn, tuy không có nhiều chất thải gian nguy nhưng làm ô nhiễm nặng về môi trường về bụi và phế thải đổ bừa bãi, mất vệ sinh nơi phân phối, ảnh hưởng đến các cơ sở cung cấp khác trong các khu công nghiệp. Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Với tổng lượng chất thải rắn công nghiệp tổng hợp được từ 52 trong tổng số 122 cơ sở công nghiệp là 752 tấn/tháng (trong đó chất thải rắn không nguy khốn là 453 tấn/tháng, chất thải rắn gian nguy là 299 tấn/tháng), hay 25 tấn/ngày thì đã tương đương với 1/4 lượng phát thải chất thải rắn của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (với tổng lượng 99,3 tấn/ngày); song theo ước tính chung, tổng lượng chất thải rắn công nghiệp trong tỉnh có thể lên tới 1.058 tấn/tháng, trong đó chất thải rắn nguy hại là 423 tấn/tháng.

Lượng chất thải rắn cung cấp nói chung và chất thải rắn gian nguy tập trung chủ đạo trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và hai huyện Mê Linh và Bình Xuyên do tổng số cơ sở cung cấp của 4 đơn vị hành chính này chiếm 82,8% tổng số cơ sở cung ứng của toàn tỉnh.


Trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên hiện có 29 cơ sở phân phối công nghiệp, tập trung chủ chốt trong khu công nghiệp Khai Quang, chiếm khoảng 23,8% số cơ sở chế tạo của toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê năm 2007, thị trấn Vĩnh Yên là địa phương có số cơ sở phân phối công nghiệp nhiều thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc, sau huyện Mê Linh. Theo báo cáo của 10/29 đại lý trên địa bàn thị trấn phát hiện ra lượng chất thải rắn là 114.935 kg/tháng và 220 m3/tháng, có chất thải rắn sinh hoạt là 200 kg/tháng; chất thải rắn sản xuất không nguy khốn là 97.355 kg/tháng và 220 m3/tháng; chất thải rắn gian nguy là 17.380 kg/tháng. Chất thải rắn nguy khốn chủ yếu được các cơ sở cung ứng thuê các cơ quan môi trường xử lý hoặc đốt. ước tính một cách sơ bộ lượng chất thải rắn nguy nan có thể phát sinh trên địa bàn thị trấn Vĩnh Yên sẽ vào khoảng 1.000 tấn/năm.

Trên địa bàn thị xã Phúc Yên hiện có 14 cơ sở cung ứng công nghiệp, chiếm 11,5% số cơ sở cung ứng của tỉnh. Lượng chất thải nguy nan của 6/14 cơ sở cung ứng đạt 10.183 kg/tháng, 122 tấn/năm. Chất thải rắn nguy nan đã được đi chôn lấp hoặc bán, đốt hoặc thuê đơn vị đủ tính năng xử lý. Trên thực tế, lượng chất thải rắn nguy hiểm phát sinh trên địa bàn thị xã Phúc Yên còn lớn hơn nhiều lượng chất thải đã công bố của các cơ sở sản xuất. Theo ước tính sơ bộ, lượng chất thải rắn nguy nan có thể lớn gấp 2 lần, tức là có khoảng 240-250 tấn/năm.


Huyện Mê Linh có 44 cơ sở cung cấp công nghiệp, tập trung chủ quản trong khu công nghiệp Quang Minh. Lượng chất thải rắn gian nguy của 16/44 cơ sở cung cấp ở Mê Linh là 15.058 kg/tháng và 50 vỏ thùng/tháng. Chất thải rắn nguy nan đã được các cơ sở phân loại, thu gom và chuyển các công sở môi trường xử lý. Theo chuyên mục chất thải rắn gian nguy thì toàn bộ các cơ sở cung cấp đều phát sinh chất thải rắn nguy hiểm. bởi thế, lượng chất thải nguy khốn trên địa bàn huyện có thể lớn gấp 2 lần lượng chất thải nguy hại đã lên tiếng của 16/44 cơ sở, tức là đạt khoảng 30 tấn/tháng và 100 vỏ thùng/tháng.

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 14 cơ sở phân phối công nghiệp. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện Bình Xuyên là 256.170 kg/tháng, khoảng 3.074 tấn/năm. Lượng chất thải rắn nguy hại của 3/14 cơ sở sản xuất là 8.940 kg/tháng (khoảng 107 tấn/năm). Chất thải rắn nguy khốn đã được các cơ sở cung cấp thu gom, phân loại và đưa công ty môi trường xử lý hoặc để trong công sở chưa xử lý và bán như người dân sản xuất ống thép Việt Đức. Như vậy, việc quản lý và xử lý chất thải rắn nguy hại chưa thực sự đúng quy định vì chẳng phải tập đoàn hay cơ sở thu mua phế liệu nào cũng có tác dụng xử lý chất thải rắn nguy nan.Theo số liệu thống kê năm 2007, tại các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc; mỗi huyện chỉ có từ 1-7 cơ sở cung cấp công nghiệp và tổng số có 21 cơ sở cung ứng công nghiệp. Tuy nhiên, lượng chất thải nói chung, đặc thù là chất thải rắn gian nguy phát sinh trên địa bàn 5 huyện này ngày nay không đáng kể.

Thực tế điều tra, khảo sát trực tiếp tại một số cơ sở chế tạo cho thấy mọi các cơ sở chế tạo chưa nhận thức toàn bộ việc thực hiện thu gom, phân loại chất thải nguy hiểm. Các cơ sở cung ứng để lẫn chất thải nguy hại với chất thải rắn không tái chế được và cho xử lý như các chất thải sinh hoạt. Chỉ có một số cơ sở sản xuất liên doanh lớn như cơ quan Honda, Toyota, Sơn Nipon… là có thu gom phân loại tự xử lý bằng cách dùng lò đốt, chôn chặt trong khuôn viên của cơ sở, hoặc ký hợp đồng thuê các cơ quan môi trường và dịch vụ thực hiện thu gom, đem đi xử lý. Các cơ sở cung ứng tuy đã dùng các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hiểm, tuy nhiên đại bộ phận các cơ sở phân phối đều tự mình chôn lấp ngay trong đại lý, hoặc tự đốt, hoặc giao phó cho các cơ quan môi trường và dịch vụ thu gom, xử lý. báo giá xử lý chất thải nguy hại