Chỉ cần phải người lao động nằm trong nhóm tuổi 18 tới 35 tuổi là Có thể XKLĐ sang Nhật Bản làm việc. Thế mà không phải cần đơn hàng nào người lao động trong nhóm tuổi này thật đều có cơ hội trúng tuyển.Phần lớn các đơn hàng đều thích đáng với lao động trẻ trong độ tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng chọn lọc cần lao trong tầm tuổi này), còn lại hơn 30% đơn hàng thích hợp với cần lao trên 30 tuổi. Người lao động cũng có thể đọc thêm bảng đơn hàng tương hợp với tầm tuổi trong ảnh minh họa bên dưới.

Lưu ý:

- Người cần lao trong độ tuổi 18 - 29 có rất nhiều lựa chọn đơn hàng: nông nghiệp, lương thực, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây đắp. Đây được xem như là nhóm tuổi tiềm năng. nếu như người lao động thuộc nhóm tuổi này thì cũng có thể tham gia hầu hết các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản.

Nhất là độ tuổi 18-20 được xem như là độ tuổi đẹp thanh thoát nhất tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản.

- Người lao động trong tầm tuổi 30 - 35 có sự tuyển lựa đơn hàng ít hơn các cần lao trẻ. thường nhật, người cần lao trong nhóm tuổi này sẽ có ưu tiên chọn lọc một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí. nguyên cớ tại vì đối với các đơn hàng này, xí nghiệp Nhật Bản thích các cần lao lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống rất nhiều hơn.

cho nên, nếu thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 35 tuổi, nguời lao động có kinh nghiệm tay nghề khiến nông nghiệp, dệt may (với lao động nữ) và có tay nghề làm xây dựng, Xuất khẩu lao động nhật bản ngành cơ khí (với lao đông nam) cũng có thể đăng kí đi Nhật Bản. nếu như chọn lựa tham gia những đơn hàng ưu tiên cần lao rất nhiều tuổi như nêu trên thì cơ hội trúng tuyển của người lao động 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn những lao động trẻ khá nhiều.

- Đối với người lao động trên 35 tuổi, gần như không có đơn hàng nào thích đáng. những xí nghiệp Nhật thông thường tuyển lao động VN sang Nhật với độ tuổi tối đa 35 tuổi. ngoài ra, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như không còn kỹ năng đi Nhật này. Để Có thể đi Nhật, người cần lao sẽ phải cần chờ đơn hàng, 1 năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển cần lao trên 35 và không nhiều hơn 36 tuổi.

phổ thông, bởi xí nghiệp Nhật Bản tuyển gấp lao động hay các ngành nghề nhóm xây dựng ít cần lao đăng kí thì mới tuyển lao động trên 35 tuổi. do đó, nếu như người cần lao 34 -35 tuổi trở lên, đã có công tác bình ổn ở VN thì nên phải cân nhắc lúc đầu có quyết định sang Nhật Bản.