Sau 4 năm “dùi mài kinh sử” khi hoàn thành các khóa học tại Hàn Quốc rất nhiều du học trò Việt có mong muốn được ở lại để làm việc và nâng cao năng lực bản thân mình, được học hỏi du học hàn quốc mấy năm thêm trên nên giáo dục tiên tiến thông minh. Chính vì vậy để có thể gia hạn thêm Visa hàn Quốc các bạn ập học sinh cần nắm vững những thủ tục giấy tờ thông báo cấp thiết dưới đây.I. Một số loại Visa Hàn Quốc

1. Single visa

Là loại visa chỉ cho phép nhập cảnh một lần duy nhất và có giá trị trong vòng 03 tháng, kể từ ngày phát hành.

2. Multiple visa

– Là loại visa cho phép nhập cảnh nhiều lần.

II. Phân loại visa tùy theo tình trạng lưu trú

1. Visa Ngoại giao/Công vụ

– A-1: Visa Ngoại giao.
&Ndash; A-2: Visa Công vụ.
&Ndash; A-3: Visa cộng tác.

2. Visa Lao động

– E-1: Visa Giáo Sư – Professor.
&Ndash; E-2: Visa Giảng viên ngoại ngữ – Foreign Language Teaching.
&Ndash; E-3: Visa Nghiên cứu – Research.
&Ndash; E-4: Visa giúp Kỹ thuật – Technological Guidance.
&Ndash; E-5: Visa Chuyên gia – Profession.
&Ndash; E-6: Visa Nghệ thuật/Giải trí – Arts/Entertainment.
&Ndash; E-7: Visa Kỹ sư chuyên nghành – Specially Designated Activities.
&Ndash; E-9: Visa Lao động phổ thông – Non-professional Employment.
&Ndash; E-10: Visa Lao động trên tàu thuyền – Labor Aboard.
&Ndash; H-1: Visa Lao động ngày lễ – Working Holiday.

3. Visa lưu trú ngắn hạn và vận hành phi lợi nhuận

– C-1: Visa phóng viên tạm trú – Temporary Press Coverage.
&Ndash; C-2: Visa thương mại ngắn hạn – Temporary Business.
&Ndash; C-3: Visa náu lịch ngắn hạn – Temporary Visiting.
&Ndash; C-4: Visa Lao động ngắn hạn – Temporary Employment.

4. Visa lưu trú lâu dài

– D-1: Visa Văn hóa/Nghệ thuật – Culture/Arts.
&Ndash; D-2: Visa trốn học – Study.
&Ndash; D-3: Visa Đào tạo sản xuất – Industrial Training.
&Ndash; D-4: Visa Đào tạo tổng hợp – General Training.
&Ndash; D-5: Visa phóng viên thường trú – Press Coverage.
&Ndash; D-6: Religious Works.
&Ndash; D-7: Intra-Company Transfer.
&Ndash; D-8: Visa hợp tác đầu tư – Treaty Investment.
&Ndash; D-9: Visa cộng tác thương mại – Treaty Trade.
&Ndash; F-1: Visa thăm viếng người thân – Visit & Stay Family.
&Ndash; F-2: Visa định cư – Residency.
&Ndash; F-3: Visa diện bảo lãnh – Family Dependency.
&Ndash; F-4: Visa Hàn Kiều – Overseas Koreans.
&Ndash; F-5: Visa định cư vĩnh viễn – Permanent Residence.
&Ndash; G-1: Các loại khác.

III. Kinh nghiệm gia hạn visa cho lưu học sinh VN
Đối với trường hợp trốn học trò nước ngoài tại Hàn Quốc, Chính che Hàn Quốc cho phép náu học trò được ở sau tốt nghiệp trong vòng 6 để xin việc. Theo đấy, sinh viên cần phải thực hiện một số thủ tục gia hạn và nộp trực tiếp cho bộ phản quản lý lưu học trò của Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực văn phòng của Đại sứ quán.

Thủ tục gia hạn gồm có:

1. Đơn yêu cầu gia hạn thời gian học tập/ nghiên cứu
2. Bản photo chứng nhận/ đề cử đẩy học/ nghiên cứu tại Hàn Quốc của cơ quan VN
3. Đơn tường đệ mẹo hoạch làm việc tại Hàn Quốc trong tương lai (dự định xin việc ở tập đoàn nào, ngành chi, mức lương cầu ước,…)
4. Báo đại cáo kết quả học tập trong thời gian ở nước ngoài.
5. Bản photo giấy chứng nhận của trường học thời điểm hiện tại.
6. Bảng điểm học tập
7. Thư tiếp thị từ GS.
8. Photo 2 mặt thẻ cư trú và thẻ sinh viên
9. Photo hộ chiếu
10. Ảnh chân dung
Lưu ý:
- Cần mang theo bản gốc để đối chiếu.
- Một số trường hợp đặc biệt, ẩn học trò có thể được đề nghị xác thực thu nhập trong 6 tháng xin việc. Với sinh viên ở lại làm việc cho trường, bắt có giấy marketing từ Giáo Sư..
- Ẩy học trò đã quá hạn cư trú và muốn tiếp tục cư trú tại Hàn Quốc để làm việc, cần xin gia hạn thời hạn cư trú. Trường hợp đăng ký xin gia hạn sau khi đã quá thời hạn cư trú thì sẽ phải nộp phạt. Nếu không, sinh viên có khả năng bị phạt du học hàn quốc tốn bao nhiêu tiền với tội danh nhập cảnh bất hợp pháp, (đăng ký gia hạn cư trú tại phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc là trụ sở gần nhất nơi cư trú).