Sử dụng hệ thống máy chủ để quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu đã trở nên phổ biến trong các doanh nghiệp. Với hệ thống máy chủ, doanh nghiệp có môi trường lưu trữ thông tin, dữ liệu rộng lớn, an toàn; môi trường kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các máy tính trong hệ thống và giữa doanh nghiệp và khách hàng nhanh chóng, an toàn.
Thuê máy chủ luôn được đánh giá là giải pháp tối ưu nhất mà doanh nghiệp có thể lựa chọn để xây dựng hệ thống máy chủ chất lượng. Sử dụng dịch vụ thuê máy chủ, thuê server, doanh nghiệp có được máy chủ tốt, cấu hình mạnh mẽ và chỗ đặt máy chủ chất lượng, đảm bảo hoạt động hiệu quả cho máy chủ.
Sự xuất hiện của công nghệ ảo hóa và máy chủ ảo đã mang đến một bước tiến mới, một lựa chọn mới cho giải pháp trang bị hệ thống máy chủ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể sử dụng máy chủ ảo thay máy chủ cho những yêu cầu về tài nguyên máy chủ ít.
Các phần mềm ảo hóa phổ biến hiện nay:
- Phần mềm ảo hóa VmWare: Phần mềm ảo hóa Vmware là phần mềm được dùng phổ biến nhất hiện nay. Có thể dùng Vmware trên các hệ điều hành Windows, Linux hay MacOS.
- Phần mềm ảo hóa VirtualBox: Phần mềm ảo hóa VirtualBox là một phần mềm ảo hóa miễn phí, cho phép chạy đồng thời nhiêu hệ điều hành.VirtualBox hoạt động trên nhiền nền tảng hệ điều hành : Linux, MacOS, Windows.
- Phần mềm ảo hóa Virtual PC là một sản phẩm ảo hóa miễn phí từ Microsoft. Nó dùng để hỗ trợ ảo hóa trên nền tảng hệ điều hành Windows.
VmWare, VirtualBox, Virtual PC... là những phần mềm ảo hóa được sử dụng phổ biến hiện nay. Các phần mềm này đều có thể chạy được trên nhiều hệ điều hành phổ biến hiện nay: Linux, MacOS, Windows. Sử dụng phần mềm ảo hóa tạo ra các máy chủ ảo giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê máy chủ và quản lý tài nguyên máy chủ hiệu quả.