Sau khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, dịch vụ của mình vào khoảng thời gian nhất định quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp sẽ hết hạn sử dụng nhãn hiệu hàng hóa. Để tiếp tục được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, doanh nghiệp cần gia hạn bảo hộ nhãn hiệu. Những thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được những sự chuẩn bị về hồ sơ gia hạn, quy trình gia hạn để có thể gia hạn thành công văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, tiếp tục sở hữu nhãn hiệu, thương hiệu hay logo của công ty.

thu-tuc-gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-hang-hoa2

Hiện nay, do nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế cùng yêu cầu cạnh tránh lành mạnh trong kinh doanh cũng nhưu bảo vệ được thương hiệu của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều biện pháp trong đó có có thực hiện đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu, bảo hộ logo của công ty để đảm bảo không có hàng nhái, hàng giả dưới tên nhãn hiệu và thương hiệu của công ty.

– Thời gian gia hạn nhãn hiệu, bảo hộ nhãn hiệu
Đố với mỗi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền có hiệu lực 10 năm và các doanh nghiệp cần thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để tiếp tục có quyền sở hữu những tên nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của mình.

thu-tuc-gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-hang-hoa

– Quy trình gia hạn nhãn hiệu
06 tháng trước khi Giấy đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp đơn xi gia hạn nhãn hiệu đã đăng ký
Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu có thể nộp muộn hơn thời gian quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày hết hạn.
Trong quá trình gia hạn, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu buộc phải nộp lệ phí gia hạn nhãn hiệu và đồng thời nộp 10% lệ phí gia hạn cho những tháng nộp muộn nếu có.
– Hồ sơ gia hạn đăng nhãn hiệu
Tời khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, các doanh nghiệp có thể lấy mẫu 02 – GHVB qquy định tại Phụ lục C của

thu-tuc-gia-han-van-bang-bao-ho-nhan-hieu-hang-hoa1

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn hình thức sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật Thống nhất để đảm bảo khả năng thành cồng và được chấp nhận đăng ký nhãn hiệu.


Trên đây là những thông tin hướng dẫn, quy trình gia hạn văn bằng bao ho nhan hieu hang hoa (http://luatthongnhat.com/thu-tuc-pha...-hang-hoa.html) cho doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp vẫn tiếp tục sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký trước đó, phục vụ nhu cầu kinh doanh, quảng bá và duy trì thương hiệu cho doanh nghiệp tốt nhất.