Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ được coi là một trong những vấn đề cơ bản để bảo vệ thành quả kinh doanh cũng như có thể xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty được thành công và thuận lợi nhất. Do vậy, những hướng dẫn quy trình đăng ký nhãn hiệu dưới dây sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp, công ty hay cá nhân nắm được những hướng dẫn theo quy định để có thể thực hiện đăng ký nhãn hiệu thành công được tốt nhất.

Trước khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu hay tìm hiểu về quá trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu, tổ chức hay cá nhân cần nắm rõ được những ý nghĩa khi đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký nhãn hiệu ở đâu (http://vpluat.com/tu-van-luat/dang-k...hoa-o-dau.html) để nắm nơi đăng ký nhãn hiệu, thực hiện lấy mẫu đơn đăng ký đúng theo quy định.


ờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN; 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai; Giấy đăng ký kinh doanh(bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn; Chứng từ nộp phí, lệ phí
Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ. Hồ sơ của công ty bạn sẽ được thẩm định theo quy trình sau:

a) Thẩm định hình thức:

Đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không .Thẩm định về mặt hình thức là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục Sở hữu trí tuệ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.

b) Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

c) Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Sau thời gian quy định trên nếu đơn của công ty bạn hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ tục cấp Văn bằng bảo hộ cho công ty bạn.
– Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thẩm định hình thức
Tròng vòng từ 1 – 2 thàng kể từ ngày nộp đơn dang ky nhan hieu lên Cục sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện thẩm đinh hình thức đơn và bộ hồ sơ có hợp lệ không. Sau đó ra công bố chấp nhận đơn hợp lệ hoặc công bố đơn bị từ chối và yêu cầu bổ sung thêm những tài liệu bị thiếu.

Thẩm định nội dung
Sau khi được công bố trên Công báo, từ 9 – 12 tháng, Cục sẽ tiến hành thẩm định nội dung của hồ sơ như nhãn hiệu có bị trung với những nhãn hiệu đã bị trung trước đó, giấy đăng ký kinh doanh, hình thức đăng ký kinh doanh hay khả năng phát triển của nhãn hiệu để từ đó chấp nhận nhãn hiệu hay từ chối đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp hay tổ chức và cá nhân.

Công bố đơn hợp lệ
Với những đơn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo được chấp thuận và xác định là đơn hợp lệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức. Đồng thời đăng lên Công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp.

Với những bước đăng ký thủ tục tương đối phức tạp, các doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức có thể sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu uy tín, chuyên nghiệp và nhanh chóng để giúp doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có được sự giúp đỡ từ những công ty luật để đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký.

Trên đây là những thông tin về quy trình đăng ký nhãn hiệu để giúp các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nắm được những cách đăng ký nhãn hiệu đúng quy định, quá trình chuẩn bị hồ sơ tốt nhất để được chấp nhận khi đăng ký nhãn hiệu từ đó giúp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và phát triển công ty tốt nhất.
http://vpluat.com/tu-van-luat/thu-tu...a-dich-vu.html