Liên quan đến việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) công ty xuất nhập khẩu Bình Sơn yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với xăng, dầu nhằm tháo gỡ cạnh tranh cho siêu thị, vật dụng trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ trình Chính phủ sửa cơ chế tài chính phù hợp với cơ chế thị trường bây giờ và đảm bảo bình đẳng giữa công ty trong nước và ngoại trừ nước.

Theo thiết bị trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bắt đầu từ năm 2016, nhất là khi thuế suất thuế xuất nhập khẩu khuyến mãi đặc trưng Việt Nam-Hàn Quốc mang hiệu lực, mặt hàng xăng từ mức thuế suất 20% xuống 10% tạo phải sự chênh lệch to giữa thuế suất thuế nhập khẩu theo mức thông thường và thuế suất thuế nhập khẩu khuyến mãi theo mức khuyến mãi đặc trưng của các Hiệp định FTA.vì vậy, việc đề xuất của công ty Bình Sơn là nhu yếu và hợp lý, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa những sản phẩm từ cơ sở cung cấp trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Điều này cũng đảm bảo được mức bảo hộ tối ưu theo đúng những cam kết quốc tế khi Việt Nam tham gia những Hiệp định thương mại cho các cong ty xuat nhap khau có thể dự do phát triển.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện những chính sách vừa qua đối với doanh nghiệp Bình Sơn hoàn toàn không phải khuyến mãi mà là nghĩa vụ của siêu thị này đối sở hữu Ngân sách Nhà nước. vì vậy để thực hiện nghĩa vụ này thì nhà sản xuất trong nước nên được bình đẳng có nhà nhập khẩu từ Hàn Quốc và các công ty xuất nhập khẩu nước ngoài.Về vấn đề giả dụ hạ thuế về có mức của Hàn Quốc – ASEAN sở hữu liên quan đến cơ chế tài chính đặc thù của Bình Sơn, đó là Ngân sách Nhà nước bắt buộc bù lại cho siêu thị Bình Sơn đối sở hữu các khoản thiếu hụt, thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, sau lúc Hiệp định giữa Việt Nam-Hàn Quốc và Hiệp định ASEAN - Hàn Quốc sở hữu hiệu lực, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa cơ chế tài chính ưa thích mang cơ chế thị trường hiện tại và đảm bảo bình đẳng giữa siêu thị trong nước và ngoại trừ nước.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ trình sửa theo hướng doanh nghiệp Bình Sơn thực hiện nghĩa vụ thuế hoàn toàn theo những Luật thuế, theo quy định của nhà nước bây giờ và bỏ cơ chế trường hợp thuế nhập khẩu hạ xuống dưới mức 7% thì nhà nước bù.