Trong liên hệ, "thực sự ngon" bánh phủ sẽ được phát hành vào ngày 30 tháng 11, mang ba cái "dâu bánh phủ ngắn", "cheese cake", "bánh sô cô la". bánh phủ dâu tây có hương vị đặc mát lạnh và tuyệt vời tại bánh truyền thống gato tại Hải Phòng .

(Hương vị dâu tây luôn được quan tâm lúc trang trí sản phẩm tại pha Hải Phòng)
bánh phủ dâu tây ngắn được hoàn thành bằng phương pháp chồng chéo hai dòng bọt biển và bánh ngọt. Bọt biển dưới cộng của dâu tây. Trên nó, và đặt kem và miếng bọt biển đồng bằng mỗi dày miệng, và với khả năng được xếp chồng lên kết cấu nhẹ nhàng ánh sáng của kem tươi. Cheesecake là một hai lớp may. Upper, Pháp Normandy fromage chế tạo Blanc được bánh kem cake và mịn miệng giàu mousse cheese hiếm lúc Doke. Phía dưới, đã vươn lên là một bánh phủ pho mát nướng nặng xong sử dụng Hokkaido pho mát kem. Điều tương tự cũng may hai lớp bánh truyền thống chocolate, mịn mousse sô cô la sữa trên, Yes để phía dưới được hoàn thành mang 1 sô cô la đắng, toàn bộ trang bị của gianduja đó được thêm vào như là 1 dấu của kết cấu.