có người cho rằng chỉ cần biết dăm ba câu ngoại ngữ là có thể khiến cho nghề HDVDL, là nghề nhàn hạ, chẳng mang gì vất vả, đi làm cho như đi chơi, khi nào cũng lên xe xuống ngựa, đi mây về gió (ý nhắc đi máy bay). Nghề hướng dẫn toàn bộ nghề phiên dịch, chỉ bắt buộc giỏi ngoại ngữ là mang thể khiến cho HDV tốt hoặc mang quan niệm cho rằng công tác của HDV gần giống như công việc của 1 cán bộ ngoại giao... Lại sở hữu ý kiến cho rằng đặc điểm vượt trội cùa nghề HDVDL là nên sở hữu hình dáng cân đối, đẹp (trai tài gái sắc) để hấp dẫn khách và là nghề dễ kiếm tiền...
Trên thực tế trong ngành DL, thuật ngự "HDVDL" đã mang một định nghĩa tương đối chính xác: HDVDL là 1 người nào ấy HD cho một nhóm người thực hiện chuyến tham quan trong 1 thời gian nhất định.
ngày nay trên thế giới, người ta sơ bộ phân ra các loại như sau:
1) HDVDL nhiều năm kinh nghiệm (tour guides)
ấy là các người HD đoàn khách thực hiện chương trình tham quan DL của 1 hãng, doanh nghiệp cụ thể nào đó.
How to becoming a tour guide
2) HDV tại điểm (on site guides)
Là người HD du khách thực hiện chuyến tour trong một vài giờ ở những công trình nổi bật như toà thánh Peter ở Rome, trugn tâm vũ trụ ở Florida. Ở Việt Nam các HDV địa phương tại Huế thường dẫn khách tới tham quan các lăng tẩm Huế của triều Nguyễn cũng sở hữu thể xếp vào chiếc HDV này.
3) HDV thành phố (city guides)
Là người HD đoàn khách thực hiện chuyến tham quan thành phố trên phương tiện di động (thường là trên xe buýt, xe trung...). Nhiệm vụ của HDV loại này là chỉ cho khách các đối tượng tham quan nổi bật của thành phố và giới thiệu về chúng. Đôi lúc HDV kiêm luôn lái xe, vừa lái xe vừa giới thiệu (a sight-seeing guides)
vietnam tour guide information
4) HDV cùng tác (step-on guides)
đấy thường là những giáo viên ngoại ngữ, nhà sử học, học fake mang ngành nghề chính, nhờ thông thạo ngoại ngữ, am hiểu kiến thức tổng hợp, nắm được tuyến điểm tham quan DL mà hãng DL, nhà hàng lữ hành nào đó thuê họ theo hợp đồng.
mọi những cái HDV cộng tác này thường làm tự do hoặc theo mùa DL. Ví dụ đối có những giáo viên là vào các kì nghỉ đông, nghỉ hè.
HDV cùng tác có thể khiến cho hầu hết những chức năng như 3 cái HD trên.
5) những mẫu khác:
Trên thực tế, đặc trưng là ở Việt Nam, chúng ta còn với thể nhắc thêm 2 chiếc HD:
- HDV suốt tuyến: đấy thường là những HDV chuyên nghiệp của công ty, hãng DL nào ấy. Họ đi suốt tuyến cùng đoàn từ ngày đầu tới ngày cuối, chịu trách nhiệm đa số về thực hiện chương trình tham quan Dl của đoàn.
- HDV địa phương: Đa phần là HDV địa phương, cũng sở hữu thể là HDV thành phố.