Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Do đó, việc áp dụng hệ thống chế độ kế toán mới tại các doanh nghiệp có không ít khó khăn do đội ngũ kế toán viên chưa có điều kiện nắm bắt và vận dụng thành thạo các chuẩn mực kế toán cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán. Nắm bắt được khó khăn này của các doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng một đội ngũ những chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm, hiểu biết sâu về hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam, thực hiện các dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.
Các chuyên gia kế toán của IAC có thể trợ giúp cho khách hàng trong việc xây dựng hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù ngành của doanh nghiệp và quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.

Các dịch vụ kế toán do IAC cung cấp bao gồm:

– Hướng dẫn, cập nhật, và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán, lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế;

– Thiết kế, tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán;

– Thiết kế, cung cấp và lắp đặt phần mềm kế toán.

Xem thêm:

dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội