chả giả dụ Apple năng Samsung, Xiaomi mới là nhà sinh sản thế giữ kỉ lục Guinness phai số phận lượng điện thoại phanh ăn tiêu thụ trên duy nhất một nền móng chỉ trong suốt vòng 24h. Thiết bị Xiaomi Mi4 của hãng Xiaomi, những thông tin về Xiaomi Mi4 rò rỉ ra chính xác tới 99%.
Mới đây, dải chức Guinness nỗ lực giới lỡ tiến hành ta xác nhận đơn kỷ lục nhằm lập ra vì Xiaomi. Hãng sản xuất điện thoại tới tự Trung Quốc hả lập kỷ lục bán đặng lắm điện thoại nhất trên một nền móng thường trực tuyến chỉ sau 24h.
Theo đấy, cây smartphone nhưng hãng nè tiêu xài thụ trong suốt ngày 8/4 nhỡ qua lên tới con số phận 2,11 triệu máy. chấm đáng chú ý nằm ở việc hơn 2 triệu chiếc điện thoại nào là thắng nửa ra trên một nền móng trực tuyến duy nhất là trang Mi.com. Đây cũng là website bán sản phẩm trực tuyến chính thức hạng Xiaomi.
Trước Xiaomi, Apple và Samsung cũng đặng biết tới như những nhà sản xuất smartphone giàu doanh số khủng trong thời gian ngắn. tuy thế, giả dụ xét trên việc chỉ chia phối trên đơn nền móng trực tuyến độc nhất, Xiaomi đừng chớ giả dụ Apple năng Samsung mới là người thế giữ kỉ lục nà.
Ở thời khắc ngày nay, Xiaomi đang là nhà sản xuất cạc đói bị di động lớn mức 3 nỗ lực giới với giá trừng trị xỉn đạt 46 tỷ đô la. yêu tiệm tới từ Trung Quốc thẳng tuột duy trì nhằm lao kiếm tăng trưởng cao cùng mức tăng cả lên tới 178% chỉ tính hạnh riêng trong suốt năm 2014.