Tính Cách Sư Tử

thích tạo ra phong cách riêng, đặc biệt ở chỗ làm. Họ muốn được chú ý và ghét phải chia sẻ điều này với người khác. Họ ưa làm việc theo ý mình, ghét bị sai bảo. Nhà lãnh đạo Cung Sư Tử thường coi trọng tình nghĩa, luôn phấn đâu làm thuộc cấp cảm thấy tin tưởng vào những gì họ làm, do đó tạo được môi trường làm việc tốt hơn.
Trước các thử thách, nguy nan, Sư Tử không bao giờ lùi bước, luôn sẵn lòng cứu giúp kẻ khác. Lòng quả cảm là bản chất của Chòm sao Sư Tử. Người sinh ở chòm sao sư tử này, làm bạn thì trung thành hiếm có, làm kẻ thù thì rất đáng sợ. mang một côt cách rực rỡ, sáng tạo, tích cực, mạnh mẽ, nhân ái.