Đầu năm 2015, bất động sản đón nhận hàng loạt tin tốt, nhưng bên cạnh đó cũng có tin xấu. Cơ bản như UBND TP cập nhật bảng giá đất 2015 với giá tăng cao hàng loạt, thay đổi cách tính tiền sử dụng đất, nhưng lại chậm công bố hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K).
Sau nửa năm chờ đợi, từ khi UBND TP.HCM công bố bảng giá đất mới 1/1/2015. Thì đến nay, UBND TP.HCM đã công bố Quyết định quy định về hệ số K (Hệ số điều chỉnh giá đất). Từ đây thì hàng ngàn bộ hồ sơ mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất có liên quan đến vấn đề vượt hạn mức hay liên quan đến hệ số K.
Sau những kiến nghị và phản ánh từ người dân thì Hệ số K cũng được đưa ra trong kỳ họp HĐND TP ngày 07-10/07 vừa qua.
Chính thức QĐ35/2015/QĐ-UBND được ký ngày 14/07/2015 sau khi vấn đề hệ số tiền sử dụng đất vượt hạn mức được đưa ra thảo luận tại kỳ họp HĐND TP.HCM từ ngày 07-10/07/2015 và được UBND TP thông qua.
Sau khi hệ số K được chính thức thông qua thì vấn đề vướng mắt trước đây đã được khơi thông. Từ đây dự kiến bất động sản sẽ bứt phá trong thời gia tới.
Hiện nay, đất nền Thủ Đức luôn được khách hàng quan tâm đặc biệt vì dễ mua, dễ bán, thủ tục đơn giản.