Mình vừa up xong kitkat 4.4.2 của Hoangnova, rất ổn định. Chúc mừng mọi người xài G Pro