Hôm nay được HTC gửi M8 cho dùng thử. Rất thích các bác ạ. Chụp hình thì cứ nghĩ HTC One M7 đã đỉnh nhưng so với M8 thì thua xa [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]