Chương trình nhỏ gọn để bạn theo dõi tin tức của hãng tin BBC, có hỗ trợ tiếng Việt.


Download:http://lefttextright.com/BBC.htm