Tình hình là em có dùng Microsoft Works Database để tạo files quản lý địa chỉ và và vài thứ linh tinh và dùng data này in lên label dán lên thư.... Và giờ em sang Mac OS và nó cũng gây khó khăn cho em tí đỉnh, mà em lại chả khoái chạy qua chạy lại giữa MAC OS và Windows. Vậy có cách nào để export data này ra 1 file nào đó tương thích với 1 soft nào đó trên MAC OS không [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]Các bác chỉ giúp em. THANKS [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]