Tình hình là mình có một lượng lớn file nhạc mp3 không thể mở được trên iTunes, nhưng có thể mở được trên Songbird và các chương trình khác.Sau một hồi tìm kiếm thì tìm được công cụ này MP3 Validator.
Một một công cụ nhỏ gọn nhẹ, dễ sử dụng và đặc biệt là FREE, dùng để sửa các file bị lỗi không thể mở được bằng iTunes.Chúc mọi người vui vẻ! :wink0st: