Ở Win mình hay dùng Xara để làm các button, banner, Menu... cho trang web. H chuyển sang Mac không biết có phần mềm nào có các ứng dụng tương tự như Xara ko, nếu có thì cho minh xin ít thuốc nhé [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]