Các bác cho em hỏi, bộ Adobe CS5, chỉ có Photoshop là hổ trợ 64bit phải không? còn Dreamwaver, Flash, AI,... chỉ là 32 bit thôi. Phải vậy không các bác?